Priima Akatemia: osaaminen ansaitsee näkyvää tunnustusta!

Priima Akatemia: osaaminen ansaitsee näkyvää tunnustusta!

Meille tärkeitä tavoitteita Priiman kehittämisessä ovat selkeys, helppokäyttöisyys ja asiakkaidemme erilaisten prosessien tukeminen. Priiman toiminnot rakennetaan niin, että ne ovat käyttäjälle mahdollisimman loogisia ja selkeitä. Samalla pohditaan monipuolisesti vaihtelevia käyttötapauksia, joita näiden toimintojen avulla voidaan toteuttaa.

Lokakuussa 2020 julkaisimme Priima Akatemian tukemaan asiakkaidemme erilaisten tavoitteiden ja prosessien toteuttamista Priimassa. Perustoimintoja voi soveltaa eri tavoin, ja tätä haluamme avata Priima Akatemiassa. Tällä hetkellä vinkkejä löytyy mm. ympäristön hallinnoinnista ja verkkopedagogiikasta. Sisällöt kehittyvät Priiman mukana ja uutta sisältöä julkaistaan tasaisesti. Aihevalinnoissa otetaan huomioon asiakkaidemme tarpeet ja toiveet.

Osaaminen näkyväksi osaamismerkeillä

Tänä vuonna Priiman kehityksessä erityisiä painopistealueita ovat osaamiskeskeisyys ja yhteisöllisyys. Olemme vahvasti menossa kohti entistä adaptiivisempia oppimispolkuja. Yksi tärkeä käytännönläheinen trendi näihin liittyen on mikro-oppiminen, jonka erilaisia toteutuksia Priima tukee jatkossa entistä tehokkaammin. Mikro-oppimisen avulla oppimiskokonaisuuksia voidaan pilkkoa pienempiin osiin, jolloin tavoitteiden saavuttaminen konkretisoituu tavoite tai kokonaisuus kerrallaan. Tavoitteelliset osat voivat olla esimerkiksi erilaisia kurssityyppejä Priimassa: lähikoulutuksia, webinaareja, videoita, keskusteluja tai laajempia verkkokoulutuksia – yksin tai yhdessä toisten kanssa, tilanteen mukaan.

Osaamismerkit ovat yksi mahdollisuus tehdä erilaisia taitoja näkyväksi, tunnistaa ja tunnustaa osaamista. Nyt maaliskuussa julkaisimme Priima Akatemiassa Osaamismerkit-kurssin, jossa perehdytään Open Badge -osaamismerkkeihin ja niiden hyödyntämiseen. Osaamismerkkejä voidaan käyttää sujuvasti myös mikro-oppimisen ja erilaisten oppimispolkujen visualisoimiseen. Sopivan vaihteleva oppimispolku ja tavoitteiden saavuttamisen visualisointi tukevat oppijan motivaatiota ja sitoutumista oppimiseen.

Oppimisen verkkokauppaa

Miltä kuulostaisi oppimisen verkkokaupan kokeileminen? Julkaisimme Priima Akatemiassa maaliskuussa myös Oppia.fi-kurssin, jonka avulla voi perehtyä Oppia.fi – Oppimisen verkkokauppa -palveluun. Oppian avulla on helppoa ja nopeaa saada verkkokauppaan Priimassa toteutettuja kursseja myyntiin. Oppiassa voi tarjota esimerkiksi erilaisia verkkokursseja, webinaareja ja muuta digisisältöä. Oppia.fi-kurssilla kerromme vaihe vaiheelta, miten oman Priima-kurssitarjontansa saa Oppiaan näkyville. 

Asiakasyhteisö ääneen: Priima Akatemia Live!

Priima Akatemia nostaa esiin monipuolisesti erilaisia Priiman mahdollisuuksia. Haluamme mahdollistaa nyt myös yhdessä toisilta oppimisen ja käynnistämme Priima Akatemia Live -webinaarisarjan torstaina 18.3.2021. Keskiössä näissä webinaareissa ovat upeat asiakkaamme ja tietysti Priiman mahdollisuudet. Kannattaa tulla kuuntelemaan, miten he hyödyntävät Priimaa esimerkiksi henkilöstön osaamisen kehittämisessä ja erilaisissa koulutuksissa käytännössä. 

Priiman roadmapilla olevien julkaisujen yhteydessä webinaarissa kerrotaan uusista ominaisuuksista sekä niiden soveltamismahdollisuuksista käytännössä. 

Terveisin,
Priima-tiimi

Lisää lukemista

Organisaatioiden digi-SWOT

Tässä blogitekstissä pureudutaan organisaation osaamisen kehittämiseen hyvin tunnetun ja SWOT-analyysin avulla.

Asfalttikallio hoitaa työmaaperehdytykset verkkokoulutuksin

Asfalttikallio hankki Priima-oppimisympäristön tehostamaan perehdytyksiä työmaillaan ympäri Suomen.

Tee tekoälystä hyvä renki

Haluan tuoda yhden ehkä varovaisesti kriittisen näkökulman tekoälykeskustelun ja jonkinlaisen pöhinäpuheen keskelle.  Tämän tekstin ydinpointit ChatGPT 4.0:n tiivistäminä:  Tekoäly ja …

Verkko-oppimisympäristö tukee osaamisen kehittämistä Veikkauksella

Veikkauksen Priima-oppimisalusta Treenaamo kokoaa yhteen kaikki henkilöstön tarvitsemat koulutukset ja suosittelee oikeat kurssit erilaisille kohderyhmille.