Polkuja tehokkaaseen ja motivoivaan oppimiseen

Tämän vuoden aikana Priimassa nostetaan entistä enemmän näkyviin osaaminen ja taidot. Kesällä 2021 meillä on tavoitteena julkaista osaamistasokokonaisuus, jonka avulla voidaan entistä paremmin etsiä ja kohdentaa oppimista osaamisten pohjalta.

Polkuja tehokkaaseen ja motivoivaan oppimiseen

Viime vuosi oli monelle organisaatiolle digitaalisten työvälineiden käyttöönoton tehovuosi – myös kouluttamisen, oppimisen ja ohjaamisen näkökulmasta. Priima kehittyi isoin askelin, kun julkaisimme uusia ominaisuuksia ja toimintoja. Myös tukipalveluidemme kehittäminen on ollut tärkeä osa kulunutta vuotta: julkaisimme huhtikuussa Priima Ohjekeskuksen ja lokakuussa Priima Akatemian tukemaan entistä tehokkaammin asiakkaidemme työskentelyä Priimassa – näin voimme etäkoulutusten ja -valmennusten lisäksi tarjota sujuvasti ajasta ja paikasta riippumatonta tukea sekä perehtymismahdollisuuksia.

Kehittämistyö jatkuu tietysti aktiivisesti tämän vuoden aikana, joustavasti asiakastarpeita kuunnellen. Alta näet tarkemmin, mitä kaikkea tänä vuonna on suunnitelmissa. Voit klikata kuvan suuremmaksi.

Oppimispolkuja ja yhteisöllistä oppimista

Priimaa kehitetään ketterän kehittämisen menetelmin, mikä tarkoittaa käytännössä, että esimerkiksi laajoja toimintakokonaisuuksia kehitetään osissa ja julkaistaan sitä mukaa, kun ne valmistuvat. Yksi konkreettinen esimerkki tästä on uudistuvat oppimispolut. Vuoden 2020 aikana on rakennettu kuntoon pohjatoteutuksena dynaamiset ryhmät, joiden avulla käyttäjiä voidaan poluttaa eteenpäin oppimisen äärellä. Keväällä 2021 julkaisemme oppimispolkujen visuaalisen käyttöliittymän, jolloin oppimispolkujen muotoilu ja seuranta helpottuu sekä nopeutuu. Oppimispolut mahdollistavat henkilökohtaistetun etenemisen oppimiskokonaisuudesta toiseen.

Oppimispolkuja voidaan tukea ja tehostaa vuorovaikutuksen avulla. Tarvitaan sopivasti seurantaa sekä tarvittaessa oikea-aikaista ohjausta ja tukea. Priiman perustoimintojen avulla voidaan oppimiskokonaisuuksien sisältöä pilkkoa sopiviin osiin ja mahdollistaa eteneminen ajastetusti tai omaan tahtiin. Joissakin tilanteissa oppimista voi olla hyödyllistä vaikkapa pelillistää tai visualisoida esimerkiksi osaamismerkkien avulla vieläkin tehokkaammin. Priima-vuosi 2021 tuo kaikkeen tähän lisää ominaisuuksia ja näin myös mahdollisuuksia. Maaliskuussa julkaisemme oppimispolkujen yhteydessä oppimisyhteisöt eli entistä monipuolisempia toimintoja yhdessä oppimiseen ja vuorovaikutukseen. 

Osaaminen ja kohdentaminen keskiössä

Tämän vuoden aikana Priimassa nostetaan entistä enemmän näkyviin osaaminen ja taidot. Kesällä 2021 meillä on tavoitteena julkaista osaamistasokokonaisuus, jonka avulla voidaan entistä paremmin etsiä ja kohdentaa oppimista osaamisten pohjalta. 

Käyttökokemusta tehostetaan myös mm. henkilökohtaisilla työpöydillä, jotka tehostavat sisällön kohdentamista käyttäjän ja käyttökokemuksen kannalta juuri hänelle oleellisiin asioihin ja sisältöihin. Suosittelujen avulla tuetaan entistä monipuolisemmin oppimissisällön kohdentamista ja löydettävyyttä.

Priima-vuosi 2021 tuo mukanaan monia uusia ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia sekä uudenlaisia mahdollisuuksia toteuttaa erilaisia prosesseja käytännössä. Tänäkin vuonna Priima Ohjekeskuksesta löytyvät perusohjeet, ja Priima Akatemiassa voi perehtyä tarkemmin Priiman hyödyntämiseen käytännössä erilaisissa tilanteissa. Kannattaa seurata blogia ja uutiskirjeitä – viestimme uudistuksista aktiivisesti!

Talvisin terveisin,
Priima-tiimi

Lisää lukemista

Löydät nyt Priiman myös Neptonista!

Saarni Cloud -konserniin kuuluvan Saarni Nepton Oy:n Nepton-palvelun kaikilla asiakkailla on jatkossa käytössään Priima Lite -palvelutaso.

Priima päivittyi 4.2-versioon

Päivitimme Priiman 4.2-versioon. Tämä päivitys jatkaa ulkoasu-uudistuksen aloittamaa kehitystä ja nostaa omaa oppimista etualalle.

Inex Partners Oy: Osaamisen seuraaminen helpottui ja manuaalinen työ väheni modernilla Priimalla 

Inex Partners valitsi Saarni Learningin Priima oppimisympäristön turvallisuusperehdytystensä digitalisointiin.

Priima Akatemia Live 31.3.2023

Priima päivittyy 4.2-versioon keskiviikkona 29.3. Päivitys sisältää merkittäviä uudistuksia mm. Priiman työpöydälle, viesteihin ja ilmoituksiin. Päivityksen jälkeen perjantaina 31.3. klo …