Priimaa kehitetään laadukkaasti yhdessä

Priimaa kehitetään laadukkaasti yhdessä

Discendumin kuluvan strategiakauden painopisteet ovat asiakkaat ja kumppanuudet, palvelukokonaisuus ja laadukas yhdessä tekeminen. Kaikki nämä näkyvät tiiviisti Priiman kehittämisessä ja kaikessa toiminnassamme. Maaliskuussa käynnistetyt Priima Akatemia Live -webinaarit kiteyttävät oivallisesti kaikki nämä osa-alueet: Asiakkaamme kertovat omista prosesseistaan osaamisen kehittämisen ja oppimisen äärellä. Kumppanimme saavat tilaisuuden esitellä yhteistyömme mahdollisuuksia. Tietysti myös me kerromme uusista toiminnoista ja siitä, miten Priiman ominaisuuksia voi hyödyntää erilaisissa tilanteissa. Yhdessä kehitämme Priimaa joka päivä, laadukkaasti.

Kehittämispolkua eteenpäin

Asiakastarpeen pohjalta kehitetään ensimmäinen versio toiminnosta tai toimintokokonaisuudesta, ja tätä versiota kehitetään tiiviisti eteenpäin palautteiden ja kokemusten pohjalta. Kehittämiseen kuuluu jatkuva priorisointi: Mitkä asiat ovat aidosti kaikkein tärkeimpiä ja oleellisimpia? Joskus suunnitelmat menevät uusiksi, kun todetaan yhdessä asiakkaiden kanssa, että tarpeet ovat eri syistä muuttuneet ja uudet haasteet kaipaavat huomiota. Muutos heijastuu näin tuotekehitykseen mutta myös prosessien kehittämiseen – aina välillä kannattaa pysähtyä pohtimaan, toimivatko prosessit ja työvälineet yhteen ja saavutetaanko niiden avulla halutut tavoitteet mahdollisimman sujuvasti. Priima Roadmap elää näiden tarpeiden ja tavoitteiden mukana, mutta ytimessä pysyy selkeä ja helppo käyttökokemus oppijalle.

Priimassa esimerkiksi yhteisöllisen oppimisen tarpeet haastoivat kehittämään viestikeskuksesta oppimisyhteisöjen kotipesän. Tämän kehitystyö jatkuu ja oppimisyhteisöjä voidaan tulevaisuudessa hyödyntää oppimisen tukena entistä monipuolisemmin. Oppimispolut taas taklaavat jatkossa monia oppimisen haasteita ja hidasteita mahdollistamalla yksilölliset ja adaptiiviset oppimispolut, joiden etenemistä voidaan suunnitella sekä toteuttaa erilaisten ehtojen ja valinnaisuuksien avulla. Toisaalta dynaamisten ryhmien entistäkin monipuolisempien ehtojen avulla voidaan kohdentaa oppimissisältöä tehokkaasti. Nämä toimintokokonaisuudet ovat konkreettisia esimerkkejä ketterän kehittämisen työskentelytavasta: jokainen sprintti ja julkaisu vie niitä eteenpäin. 

Oppimisen muotoilua

Osaamisen kehittäminen on monitahoinen prosessi, joka haastaa muotoilemaan oppimista monipuolisesti. Tehokas, motivoiva ja sitouttava oppiminen voi olla hyvin erilaista eri tilanteissa. Oppiminen on tavoitteellista treenaamista, oivalluksia ja kokemuksia, mutta myös ohjausta, valmentamista ja rinnalla kulkemista. Meidän tehtävämme on tarjota asiakkaillemme parhaat mahdolliset lähtökohdat osaamisen kehittämisen ja oppimisen toteuttamiseen Priimassa – sujuvia ja joustavia oppimisratkaisuja sekä motivoivia ja innostavia kokemuksia. Tällä hetkellä meillä on työn alla monia uusia ominaisuuksia, esimerkiksi omat työpöydät, kurssin tapahtumalohko, suosittelut ja materiaalienhallinnan uudistukset. Näiden kehittäminen etenee tiiviisti yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. 

Oppiminen, ideointi, luovuus ja uudenlaiset ratkaisut edellyttävät välillä myös lepoa ja lomaa, joten näillä ajatuksilla kohti kesää – ja syksyllä on sitten tiedossa monenlaista uutta!

Aurinkoista, rentouttavaa ja upeaa kesää!

Ystävällisin terveisin,
Priima-tiimi

P.S. Katso täältä aiempien Priima Akatemia Live -webinaarien tallenteet.

Lisää lukemista

Tee tekoälystä hyvä renki

Haluan tuoda yhden ehkä varovaisesti kriittisen näkökulman tekoälykeskustelun ja jonkinlaisen pöhinäpuheen keskelle.  Tämän tekstin ydinpointit ChatGPT 4.0:n tiivistäminä:  Tekoäly ja …

Verkko-oppimisympäristö tukee osaamisen kehittämistä Veikkauksella

Elämyksillään ja peleillään iloa tuottavan Veikkauksen noin 50 omaa pelisalia, Casino Helsinki ja noin 4 000 myyntipistettä ympäri Suomen huolehtivat …

Alko tuottaa maailmanluokan asiakaspalvelua Priima-oppimisjärjestelmän tuella

Alko halusi parantaa toimintamalliaan henkilöstönsä osaamisen kehittämisessä. Kehittämisen tapoja sekä tarpeita digitaaliselle oppimisympäristölle alettiin kartoittaa palvelumuotoiluprosessilla, jossa kuultiin muun muassa sisäisiä sidosryhmiä ja asiakkaita. Priima-oppimisalusta tukee alkolaisten kouluttautumista kohti näitä päämääriä.

Labqualityn koulutusmyynti kasvuun Priima-oppimisympäristöllä

Laadunarviointeja, konsultointipalveluja, kliinisiä tutkimuksia, auditointeja, sertifiointeja ja koulutuksia tarjoava Labquality auttaa asiakkaitaan osaamisen ja tietotaidon laadunvarmistuksessa muun muassa verkkokurssien avulla.