Osaaminen haltuun digitaalisessa toimintaympäristössä

Osaamisen johtamisen, kehittämisen ja hallinnan prosessien toteuttaminen on monitahoinen kokonaisuus. Oppimisympäristö on tärkeä tekijä tässä kokonaisuudessa.

Osaaminen haltuun ketterästi digitaalisessa toimintaympäristössä

Osaamisen johtamisen, kehittämisen ja hallinnan prosessien toteuttaminen on monitahoinen kokonaisuus – miten siis saadaan osaaminen haltuun digitaalisessa toimintaympäristössä? Osaamisen kehittämisen suuntaviivat lähtevät organisaation strategiasta ja toimintasuunnitelmasta. Toisaalta nykyhetken lisäksi täytyy ennakoida myös tulevaa. Organisaatiotason lisäksi tarvitaan tarkasteluun tiimi- ja yksilötaso, jotta voidaan tarkastella ja kehittää kokonaisuutta. Taitojen ja osaamisten tunnistamisen tärkeys korostuu, jotta voidaan suunnata eteenpäin. Keskeisiä kysymyksiä ovat esimerkiksi:

  • Mikä on organisaation ydinosaamista?
  • Mitkä ovat tarvitut osaamiset ja osaamistasot työtehtävätasolla, tiimeissä ja koko organisaatiossa?
  • Mitä tavoitellaan ja mitä osaamista tavoitteet edellyttävät?
  • Mitä osaamista ja taitoja on?
  • Mitä osaamiskartoituksia tarvitaan?

Kuvituskuva: Esihenkilön tuki on tärkeä osaamisen kehittämisen kokonaisuudessa. Osaaminen haltuun!

Oppimis- ja osaamispolkuja

Kun nykytilanne ja tavoitteet tiedetään, voidaan muodostaa oppimis- tai osaamispolku, jonka avulla hankitaan tarvittava osaaminen ja taidot. Tässä kohdin nousee tärkeänä pohdittavaksi, miten motivoidaan ja sitoutetaan organisaatio, tiimit ja yksilöt jatkuvaan oppimiseen, kehittämään osaamista tavoitteiden mukaan? Tähän ei ole yksiselitteistä vastausta tai ratkaisua, vaan avaimet löytyvät yhteisön ja yksilöiden tuntemuksesta sekä oppimissisältöjen ja oppimis- sekä osaamispolkujen toteutuksista. Usein tarvitaan vaihtoehtoisia tapoja motivoida ja sitouttaa sekä hankkia osaamista. Priima-oppimisympäristö voi tässä kokonaisuudessa olla oppimisen ja osaamisen kehittämisen kotipesä, lähtökohta oppimis- ja osaamispoluille.

Osaamisen kehittäminen edellyttää yhteistä suunnittelua

Osaaminen ja urapolku

Osaamisen kehittämisen prosessin avulla ylläpidetään ja kehitetään organisaation osaamispääomaa, mutta toisaalta mahdollistetaan urapolkujen edistäminen organisaation sisällä: parhaimmillaan työntekijä voi tavoitella uusien osaamisten avulla uusia työtehtäviä ja edetä näin omalla urapolullaan. Osaamiskartoitukset voivat olla yksilön kannalta muutenkin todella tärkeitä: omaa osaamista ei aina hahmoteta selkeänä kokonaisuutena itsekään, kun etenkin aikuisilla osaamista karttuu paljon varsinaisen työn ja opiskelun ulkopuoleltakin. Oman osaamisen huomaamisen hetket ovat parhaimmillaan todella motivoivia ja innostavia avainkohtia oppimis- ja osaamispolulla – kurkista tähän viitteeksi vaikka Sitran kymmenen sarjakuvaa oman osaamisen huomaamisen hetkistä.

Oppiminen ja opiskelu tarvitsee tukea ja ohjausta, vaikka kyseessä olisi esimerkiksi itsenäinen verkko-opiskelu. Ohjausta voi nivoa ja rakentaa mukaan oppimateriaaleihin, muihin sisältöihin ja tietysti valita käytettäviä menetelmiä niin, että niissä kulkee mukana läsnäolon tuntu. Oppimis- ja osaamispolkujen adaptiivisuus tukee erilaisia tarpeita ja lähestymistapoja: voidaan esimerkiksi tarjota tarvelähtöisesti laajempia ja tuetumpia oppimismuotoja tai ohituskaista suoraan vaativampiin sisältöihin. Toisaalta moni oppija voi tietyissä tilanteissa hyötyä yhteisöllisestä oppimisesta. Voidaanko samaa asiaa oppia sujuvasti eri tavoin eri tilanteissa?

Kuvituskuva: Tiimissä rakentuu omien osaamisten kokonaisuudesta yhteinen osaamispääoma. Osaaminen haltuun!

Jatkuva oppiminen ja hyvinvointi

Jatkuva oppiminen linkittyy monella tavalla työhyvinvointiin. Kehitys ja muutokset edellyttävät välillä nopeaa oppimista, mikä voi myös kuormittaa. Myös oppimisen tulisi olla kestävää ja tukea hyvinvointia. Tämä haastaa oppimisen tavat ja menetelmät eli myös niiden tulee kehittyä ja muotoutua tarvelähtöisesti. 

Oppimisen mahdollistaminen lähtee johtamisesta ja esihenkilötyöstä: Onko oppimiselle ja reflektoinnille aikaa? Miten oppimista ja osaamisen kehittämistä mahdollistetaan? Onko esihenkilö aidosti kartalla ja kiinnostunut tiiminsä osaamisista sekä niiden kehittämisestä? Esihenkilö tarvitsee myös tukea omalle työlleen eli hänellä tulisi olla mahdollisimman kätevä tapa seurata oman tiiminsä osaamisen kehittymistä ja toisaalta ohjata sitä tarvittaessa. Oppimisympäristö on myös tärkeä kotipesä esihenkilötyön tukemiseen. Jos Priima ei ole sinulle vielä tuttu, niin lue lisää Priimasta!


Jatketaanko keskustelua tästä – miten voisimme olla avuksi oppimisen ja osaamisen kehittämisen tiimoilta? Voit olla yhteydessä meihin sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeen kautta tai suoraan tiimiläisiimme.


Tämä blogipostaus on osa laajempaa artikkelia, voit lukea koko artikkelin täällä: https://discendum.fi/priima-oppimisymparisto

Lisää lukemista

Löydät nyt Priiman myös Neptonista!

Saarni Cloud -konserniin kuuluvan Saarni Nepton Oy:n Nepton-palvelun kaikilla asiakkailla on jatkossa käytössään Priima Lite -palvelutaso.

Priima päivittyi 4.2-versioon

Päivitimme Priiman 4.2-versioon. Tämä päivitys jatkaa ulkoasu-uudistuksen aloittamaa kehitystä ja nostaa omaa oppimista etualalle.

Inex Partners Oy: Osaamisen seuraaminen helpottui ja manuaalinen työ väheni modernilla Priimalla 

Inex Partners valitsi Saarni Learningin Priima oppimisympäristön turvallisuusperehdytystensä digitalisointiin.

Priima Akatemia Live 31.3.2023

Priima päivittyy 4.2-versioon keskiviikkona 29.3. Päivitys sisältää merkittäviä uudistuksia mm. Priiman työpöydälle, viesteihin ja ilmoituksiin. Päivityksen jälkeen perjantaina 31.3. klo …