Alko tuottaa maailmanluokan asiakaspalvelua Priima-oppimisjärjestelmän tuella

Alko on erilainen kauppa, jolle on laissa annettu erityistehtäväksi myydä alkoholijuomia ja vähentää alkoholijuomien haittoja. Alkon tavoitteena on tarjota asiakkailleen maailmanluokan asiakaspalvelua, edistää suomalaisten hyvinvointia ja terveellisiä elämäntapoja sekä olla suunnannäyttäjä niin asiakaskokemuksessa kuin alkoholin myynnin vastuullisuudessa. Priima-oppimisalusta tukee alkolaisten kouluttautumista kohti näitä päämääriä.

Alko halusi parantaa toimintamalliaan henkilöstönsä osaamisen kehittämisessä. Kehittämisen tapoja sekä tarpeita digitaaliselle oppimisympäristölle alettiin kartoittaa palvelumuotoiluprosessilla, jossa kuultiin muun muassa sisäisiä sidosryhmiä ja asiakkaita. Syntyi kattava ymmärrys siitä, millaisia oppijoita ja oppimisen paikkoja Alkossa on.

Palvelumuotoilun työpajat ja osallistaminen tukivat verkko-oppimisalustan määrittelyä ja käyttöönottoa

Näitä tukevan verkkokoulutusalustan taustamäärittelyä aloitettiin yhteistyössä Saarni Learningin kanssa vuonna 2020. Työhön kuului eri teemoihin sidottuja työpajoja ja tiimit tutustuivat jopa myymälöiden infraan, jotta verkkoympäristö tukisi kaikenlaista oppimista. 

Yhteistyössämme on näkynyt, että Alkossa halutaan satsata osaamisen kehittämiseen tosi paljon”, kertoo Saarni Learningin asiakasmenestyspäällikkö Henna-Riikka Ahvenjärvi.

Vuonna 2020 valmistui alustan ensimmäinen prototyyppi, joka otettiin käyttöön ketterän kehityksen toimintamalleilla. Tiiviit viikkoseurannat pitivät huolta, että projektissa edettiin suunnitellusti ja tiedot siirtyivät aikataulussa vanhasta koulutusjärjestelmästä uuteen.

Prototyyppi testattiin aidoilla loppukäyttäjillä. Osallistamisella analysoitiin koulutuskonseptin onnistumista, haettiin oppeja kehitykseen ja määriteltiin uusia tavoitteita.

“Palautteissa korostuivat selkeys ja helppokäyttöisyys. Kehityskohtana esiin nousi aloitusnäkymän sisältö, jotta henkilöt voidaan nopeammin ohjata itselleen ajankohtaisten asioiden äärelle”, Alkon valmennuspäällikkö Mikko Lehtiniemi muistelee.

Kuva: Vesa Tyni

Digitaalinen oppimisympäristö on kaikkien koulutusten ja valmennusten koti ja tukee erilaisia oppijoita

Vuonna 2021 julkaistiin Alkon oma Priima-oppimisympäristö nimeltään Kupla, joka on nykyään kaikkien koulutusten koti. Kuplasta löytyvät niin vastuullisuus-, järjestelmä-, viestintä- ja asiantuntijakoulutukset kuin tiimi- ja yksilövalmennuksetkin. 

“Kupla on lyönyt henkilökunnassamme läpi ja sen pariin osataan hakeutua oppimaan”, Lehtiniemi iloitsee.

Kuplasta löytyy erilaisille oppijoille suunnattuja sisältöjä: peruskursseja, syventäviä opintoja, sesonkeihin liittyviä koulutuksia, tekstipainotteisia ja aktivoivia kursseja, webinaareja ja tiimivalmennuksia, jotka sopivat erilaisiin opiskelumahdollisuuksiin työpäivien aikana. 

Tavoitteena on tukea eri tyyppistä oppimista: esimerkiksi myyjän työlle tärkeät pruuvit eli tuotemaistelut järjestetään läsnäkoulutuksina, mutta Kuplasta löytyy koulutuksiin tukimateriaalia. Kuplasta henkilö löytää myös omat suorituksensa, keskeneräiset oppimispolut ja kurssit sekä hänelle suositellut opinnot – niin uusittavat, erääntyvät, vaaditut, aloittamattomat kuin suosikitkin. 

“Pystymme aiempaa paremmin sitomaan erilaiset koulutuksen muodot toisiinsa ja tarjoamaan paikkoja oppia. Työntekijät voivat myös itse arvioida oppimistaan, kokeilla asioita käytännössä ja jakaa havaintonsa Kuplassa”, Lehtiniemi kertoo.

Oppimis- ja perehdytyspolut helpottavat koulutusten jakelua

Alkolaisille oppiminen on osa työaikaa ja itsensä kehittämiseen saa käyttää vähintään 20 tuntia vuodessa. “Muun muassa työsuhteen tyyppi ja henkilön osaamistaso vaikuttavat siihen, millaisia kursseja työntekijöiltä edellytetään”, Lehtiniemi kertoo.

Kuplaan rakennetut oppimispolut auttavat työntekijöitä hahmottamaan, millaisia koulutuksia heidän kuuluu suorittaa. Esimerkiksi alkolaisen asiakaspalvelijan perustutkinto opettaa myyjille perusteet tuotemaailmasta, asiakaspalvelusta ja vastuullisuudesta. Joissain työtehtävissä on täytettävä tiettyjä lainsäädännöllisiä velvoitteita, joiden opiskeluun Kupla tarjoaa omat oppimispolkunsa erilaisille työntekijäryhmille.

“Voimme rakentaa myös perehdytyspolkuja henkilödatan perusteella. Kupla tunnistaa, mihin henkilöstöryhmään kukin käyttäjä kuuluu sekä milloin hän on aloittanut työn, ja ohjaa tietojen pohjalta oikealle polulle”, Lehtiniemi kertoo. 

Verkko-oppimisympäristö tukee osaamisen johtamista

Lisäksi Kupla toimii osaamisen johtamisen työkaluna: esihenkilöt voivat suositella kursseja omalle tiimilleen, ohjata oppimista ja seurata koulutusten toteutumista muun muassa raporttien avulla. Järjestelmästä voi myös viestiä tulevista ja erääntyvistä koulutuksista.

Myös sesonkiaikojen vuokratyövoima pääsee Kuplan kurssien pariin ja heidän käymistään kursseista jää tieto järjestelmään. “Tietyt kurssit on linkitetty vuokratyökumppanimme oppimisympäristöstä Kuplaan, jonne kirjautuminen on sujuvaa”, Lehtiniemi kertoo.

Kuplan rinnalle lanseerattu AlkoEdu-oppimisympäristö on tarkoitettu Alkon kumppaneiden, kuten tavarantoimittajien vastuullisuuskoulutuskäyttöön vuoden 2024 alusta alkaen. “Kumppaneilla täytyy olla tietyt standardit hallussa, sillä hankintaketjun vastuullisuus ulottuu molempiin suuntiin. AlkoEdun avulla ulkoiset yhteistyökumppanimme voivat tehdä eettisesti kestävää yhteistyötä kanssamme”, Lehtiniemi kertoo.

Oppijoiden lisäksi oppimisalusta tukee myös pääkäyttäjien työtä

Lehtiniemi kuuluu kulttuurin ja osaamisen kehittämisen tiimiin, joka on vastuussa kaikkien verkko-, lähi- ja etäkoulutusten suunnittelusta, toteutuksesta ja aikataulutuksesta. Vaikka kurssisisältöä luovat pääasiassa tiimin palvelu- ja tuotekouluttajat, osallistuu jokainen tiimiläinen koulutusten rakentamiseen.

Kupla on luotu ennen kaikkea oppijoille, mutta Lehtiniemi toteaa halunneensa pääkäyttäjänä myös helppokäyttöistä järjestelmää. Valmiit kurssipohjat auttavat sisällöntuotannossa, ja ohjeistuksissa käydään läpi kurssin rakentamiseen tarvittavat asiat. Lehtiniemi on iloinen, että koulutusten luomista voi vastuuttaa muulle organisaatiolle, jolloin heidän tiimilleen jää vain asetusten tarkastaminen ja pedagoginen viilaaminen.

“Meillä on myös oman työnsä ohella kouluttavia myyjiä, jotka perinteisesti pitävät livekoulutuksia. He ovat päässeet harjoittelemaan verkkopedagogiikkaa ja moni heistä on innostunut tekemään verkkokoulutuksia. Tämä kertoo Kuplan helppokäyttöisyydestä”, hän kertoo hymyillen.

Yhteistyössä kiitosta saa asiantunteva vuoropuhelu oppimisympäristön kehityksestä

Yhteistyömme ja vuoropuhelumme on ollut erinomaista Saarni Learningin tiimin kanssa. Pidän siitä, että oppimisympäristöä kehitetään kaikille asiakkaille, eikä se ole meille räätälöity. Tämä tuo Kuplaan toimintavarmuutta”, Lehtiniemi kiittelee.

Keväällä 2024 kehityksessä on muun muassa oppimispäiväkirja, jonka avulla oppimista kehitetään tavoitteellisemmaksi, ja jota voi hyödyntää osaamisen ja oivallusten jakamiseen niin esihenkilölle kuin tiimille. Myös analytiikkaa ja tekoälyä halutaan jatkossa hyödyntää paremmin järjestelmäkehitykseen ja erilaisten oppijoiden tukemiseen.

Lehtiniemi arvostaa, ettei jokaista toivetta toteuteta sellaisenaan vaan kehitysideat mietitään yhdessä läpi. “Määritämme yhdessä tavoitteet ja minulle ehdotetaan jopa parempaa ratkaisua kuin mikä alkuperäinen ideani oli. On hyvä, että asiakkaan mielipiteitä kuunnellaan ja arvostetaan, mutta niistä vain järkevät viedään toteutukseen”, hän naurahtaa.


Tahdotko kuulla, miten Priima sopisi juuri sinun yrityksesi tarpeisiin? Ota yhteyttä!

Lisää lukemista

Mikro-oppiminen – kiireisen pelastus vai oppimisen uhka?

Tässä blogitekstissä keskitytään mikro-oppimiseen eri näkökulmista ja pohditaan sen hyötyjä ja haasteita konkreettisten esimerkkien avulla.

Organisaatioiden digi-SWOT

Tässä blogitekstissä pureudutaan organisaation osaamisen kehittämiseen hyvin tunnetun ja SWOT-analyysin avulla.

Asfalttikallio hoitaa työmaaperehdytykset verkkokoulutuksin

Asfalttikallio hankki Priima-oppimisympäristön tehostamaan perehdytyksiä työmaillaan ympäri Suomen.

Tee tekoälystä hyvä renki

Haluan tuoda yhden ehkä varovaisesti kriittisen näkökulman tekoälykeskustelun ja jonkinlaisen pöhinäpuheen keskelle.  Tämän tekstin ydinpointit ChatGPT 4.0:n tiivistäminä:  Tekoäly ja …