Verkko-oppimisympäristö tukee osaamisen kehittämistä Veikkauksella

Elämyksillään ja peleillään iloa tuottavan Veikkauksen noin 50 omaa pelisalia, Casino Helsinki ja noin 4 000 myyntipistettä ympäri Suomen huolehtivat pelien myynnistä sekä osaltaan pelaamisen vastuullisuudesta. Priima-oppimisalustalla sekä Veikkauksen oma henkilöstö että asiamiesmyynnin myyjät kouluttautuvat aktiivisesti asiakaspalveluun ja erilaisiin arjen kohtaamisiin.

Jokaisen Veikkauksen pelejä myyvän täytyy suorittaa koulutuksia muun muassa myyntipäätteen käytöstä, vastuullisesta pelimyynnistä ja myytävistä tuotteista. Veikkauslaisille on tarjolla kattava valikoima vastuullisuuden, tietoturvan, tietosuojan ja monen muun aihepiirin kursseja.

Veikkauslaisia on reilut 1 300 ja pelimyyjiä on kymmeniä tuhansia eri myyntipaikoissa marketeista kioskeihin. 

Veikkauksen Priima-oppimisalusta Treenaamo kokoaa yhteen kaikki henkilöstön tarvitsemat koulutukset ja suosittelee oikeat kurssit erilaisille kohderyhmille. Myyjien lisäksi muutkin sisäiset ja ulkoiset työntekijät kouluttautuvat Treenaamossa. Alustalla tuetaan myös jatkuvaa työssä oppimista sekä koulutuspäiviä ja seurataan koulutusten toteutumista. 

“On tosi iso asia meille, että alusta ja koulutukset ovat käytettävissä koko ajan sataprosenttisesti, ja voimme tarjota aina ajantasaisen koulutuksen ajasta ja paikasta riippumatta. Vain niin voimme huolehtia osaamisesta laadukkaasti ja kustannusjärkevästi”, kuvaa Veikkauksen koulutuspäällikkö Anssi Rinta-Rahko.

Oppimisalustan käyttöönottoprojekti alusta loppuun 4 kuukaudessa

Kun Veikkauksen aikaisempi oppimisympäristö tuli elinkaarensa päähän, korvaajaksi haluttiin löytää uudenaikainen, kehittyvä järjestelmä. Vuoden 2022 aikana työstettiin vaatimusmäärittelyitä. Järjestelmän kilpailutus alkoi tammikuussa 2023 ja valinta tehtiin kesäkuussa 2023. 

Käyttöönottoprojekti aloitettiin syyskuussa 2023, projektin aikataulu sovittiin ja tehtävät vastuutettiin yhteistyössä Saarni Learningin ja Veikkauksen kesken. Vaatimusmäärittelyssä tunnistetut tarpeet käytiin tarkasti läpi, jotta Priiman ominaisuudet saatiin parhaiten tukemaan Veikkauksen tavoitteita. 

Viikon tai kahden välein pidetyissä yhteistyöpalavereissa käytiin läpi avoimet ja selvitettävät asiat, Veikkauksen pääkäyttäjät saivat tarvittavan koulutuksen ja jatkuva yhteydenpito onnistui sujuvasti Teams-kanavalla. 

Projektin loppupuolella veikkauslaiset siirsivät itse sisältöjä oppimisympäristöön ja kohdensivat opintoja eri kohderyhmille. Samalla testattiin alustan toimintoja. “Havainnoistamme nousi vielä isohkoja tuotekehitystarpeita, joista Saarni otti ripeästi kiinni. Suureen osaan löydettiin ratkaisu jo ennen käyttöönottoa”, Rinta-Rahko kertoo. 

Anssi Rinta-Rahko, koulutuspäällikkö, Veikkaus

Käyttöönoton jälkeen oppimisjärjestelmän tukipyynnöt vähenivät 50 %

Käyttöönotto käyttäjäohjeistuksineen oli valmis suunnitellusti vuodenvaihteessa 2024.

“Olen tosi tyytyväinen käyttöönottoon. Saimme vietyä koulutukset sopivissa erissä järjestelmään. Saarnin asiantuntijoilta saimme aina vastaukset kysymyksiimme, ja he reagoivat hienosti suunnitelmien muutoksiin. Saarni rakensi asiantuntevasti tarvittavat tiedonsiirrot, ja saimme kohdennettua koulutukset oikein eri ryhmille”, Rinta-Rahko kiittelee. 

Treenaamoon kirjautuu joka päivä yli 300 ihmistä. Ensimmäisen kahden kuukauden jälkeen käyttäjiä oli yli 20 000 ja määrän odotetaan jopa tuplaantuvan vuoden 2024 loppuun mennessä. 

“Meitä jännitti, kun jälleenmyyjäverkostomme pelimyyjät ohjattiin rekisteröitymään uuteen alustaan – tiesimme, että sinne rekisteröityy saman tien tuhansia ihmisiä. Pelko oli turha: kun rekisteröitymiset alkoivat, oppimisympäristömme tukipalvelun yhteydenotot vähenivät 50 % edelliseen vuoteen verrattuna. Yhteydenottojen määrä laskee edelleen“, jatkaa Rinta-Rahko.

Koko henkilöstön koulutuksia hallinnoidaan yhdessä alustassa

Valtaosan koulutussisällöistä Veikkauksen viisihenkinen eLearning-tiimi tuottaa itse. “Vuosittain tuotamme kymmeniä kursseja ja ylläpidämme noin 350 kurssia: vastaamme käyttäjätuesta, kurssien avaamisesta ja kohdentamisesta, päivityksistä sekä raportoinnista”, Rinta-Rahko kuvaa. Jatkossa myös Veikkauksen asiantuntijat pääsevät halutessaan itse tuottamaan verkkokursseja.

Järjestelmävalinnassa painotettiin sitä, että koulutuksia voi hallinnoida yhdessä paikassa ja kohdentaa eri henkilöstöryhmille. Lisäksi oli tärkeää mahdollistaa erilaiset tavat rekisteröityä käyttäjäksi. Priimassa on myös uudenlaisia ominaisuuksia vanhaan järjestelmään verrattuna, joten esimerkiksi lähikoulutuksiin ja webinaareihin ilmoittautumista on tarkoitus hoitaa tulevaisuudessa Treenaamon kautta.

Koulutustietoja käsitellään Treenaamon lisäksi erillisessä koulutusrekisterissä ja muissa järjestelmissä, joiden välillä tehdään niin tiedostopohjaisia kuin rajapintahakuihin perustuvia vientejä ja tuonteja. Tiedonsiirrot on mietitty käyttöönoton yhteydessä nykyisiin ja tuleviinkin järjestelmiin. 

“Oli tärkeää miettiä tiedonsiirrot jo käyttöönottovaiheessa, jotta oppimisalusta tukee niitä jatkossa mahdollisimman hyvin”, summaa Saarni Learningin tuotekehityksen tekninen projektipäällikkö ja Priiman tuoteomistaja Niko Hummastenniemi.

Oppimisympäristön avoin jatkokehitys saa kiitosta

Rinta-Rahko kertoo, että yhteistyö Saarni Learningin kanssa on haastanut heidän tiimiään ajattelemaan uusin tavoin. Tämä on tuonut uusia oivalluksia ja mahdollisuuksia kouluttamiseen. Analytiikan ja raportoinnin kehittymistä hän odottaa innolla, jotta heidän tiiminsä pääsee kohdentamaan koulutuksia jatkossa entistä paremmin.

“Veikkauksella on hyviä kehitysajatuksia, jotka vastaavat monen muunkin asiakkaamme tarpeisiin ja kehittävät myös Priimaa tuotteena”, kiittää Saarni Learningin asiakasmenestyspäällikkö Henna-Riikka Ahvenjärvi.

Rinta-Rahko on kiitollinen, että järjestelmää kehitetään avoimesti yhdessä. “Henna-Riikka vetää meitä hyvin eteenpäin ja on kiva kehittää yhdessä Nikon, Vesan ja muun tiimin kanssa. Meidän ehdotuksia kuunnellaan ja tiedämme, lähtevätkö ne kehitykseen heti vai jäävätkö odottamaan. Kuulemme myös arvion toteutukseen vaadittavasta työstä ja pääsemme priorisoimaan toiveita tarvittaessa”, hän toteaa.

Yhteinen kehitystoiveiden läpikäynti kaikkien asiakkaiden kanssa on Rinta-Rahkon mielestä todella hyvä käytäntö. “Pääsemme vertailemaan käyttötapoja ja -tarpeita ja saamme vinkkejä toisiltamme. Avoimuus kehityspolusta auttaa meidän omaa ajattelua – soisi, että tällainen toimintatapa olisi yleinen muidenkin toimijoiden keskuudessa”, hän jatkaa.


Tahdotko kuulla, miten Priima sopisi juuri sinun yrityksesi tarpeisiin? Ota yhteyttä!

Lisää lukemista

Tee tekoälystä hyvä renki

Haluan tuoda yhden ehkä varovaisesti kriittisen näkökulman tekoälykeskustelun ja jonkinlaisen pöhinäpuheen keskelle.  Tämän tekstin ydinpointit ChatGPT 4.0:n tiivistäminä:  Tekoäly ja …

Verkko-oppimisympäristö tukee osaamisen kehittämistä Veikkauksella

Elämyksillään ja peleillään iloa tuottavan Veikkauksen noin 50 omaa pelisalia, Casino Helsinki ja noin 4 000 myyntipistettä ympäri Suomen huolehtivat …

Alko tuottaa maailmanluokan asiakaspalvelua Priima-oppimisjärjestelmän tuella

Alko halusi parantaa toimintamalliaan henkilöstönsä osaamisen kehittämisessä. Kehittämisen tapoja sekä tarpeita digitaaliselle oppimisympäristölle alettiin kartoittaa palvelumuotoiluprosessilla, jossa kuultiin muun muassa sisäisiä sidosryhmiä ja asiakkaita. Priima-oppimisalusta tukee alkolaisten kouluttautumista kohti näitä päämääriä.

Labqualityn koulutusmyynti kasvuun Priima-oppimisympäristöllä

Laadunarviointeja, konsultointipalveluja, kliinisiä tutkimuksia, auditointeja, sertifiointeja ja koulutuksia tarjoava Labquality auttaa asiakkaitaan osaamisen ja tietotaidon laadunvarmistuksessa muun muassa verkkokurssien avulla.