Sukeltajaliitto: Helppokäyttöisyys on oppimisympäristön tärkein ominaisuus seuratoiminnassa

Sukeltajaliiton koulutuspäällikkö Mika Rautiaisen mielestä Priima on koulutuksen toteuttajan ja oppijankin kannalta toimiva ja käytännöllinen ratkaisu.

Sukellus on monipuolinen harrastus, jonka kautta avautuu loputtoman kiehtova vedenalainen maailma. Harrastamisen mahdollisuuksia on tarjolla vapaasukelluksesta aina laitesukelluksen moniin eri muotoihin. Veden alla taidot ja turvallisuus kulkevat käsi kädessä, joten opiskeltavaa riittää niin vasta-alkajalla kuin kokeneella harrastajallakin.


Sukeltajaliitto huolehtii lajin koulutuksen järjestämisestä kansainvälisten standardien mukaisesti, ja sen kurssit on toteutettu kotimaiseen Priima-oppimisympäristöön. Peruskursseilla pääsee kokeilemaan sukeltamista ja oppimaan lajin perustaidot, jatkokurssit syventävät osaamista, ja erikoiskursseilla perehdytään syvällisesti sukelluksen osa-alueisiin.

— Sukellukseen kuuluu todella monta eri lajia, ja meidän tehtävämme on mahdollistaa koulutus kaikille harrastajille, kertoo Sukeltajaliiton koulutuspäällikkö Mika Rautiainen.

Sukeltajaliitto kouluttaa seurojen kouluttajia järjestämään sukelluskursseja, tuottaa Priima-oppimisympäristöön tulevat oppimateriaalit ja ylläpitää suoritusrekisteriä. Portaittain etenevien kurssien avulla sukeltaja voi kehittää osaamistaan läpi koko sukellusuransa.

— Jotta kokonaisuus toimisi, vapaaehtoistyötä tekevien kouluttajien pitää voida keskittyä siihen, mikä on hauskaa ja motivoivaa, eli käytännön tekemiseen, Rautiainen painottaa.

Kuva: Sukeltajaliitto

Ongelmana nopeasti vanheneva oppimateriaali

Päätös sähköiseen oppimisympäristöön siirtymisestä tehtiin Sukeltajaliitossa vuonna 2016. Taustalla oli tarve kasvattaa koulutustarjontaa sekä päivittää oppimateriaaleja nopeammin ja joustavammin, kuin mitä painettujen oppikirjojen maailmassa oli mahdollista. Samalla haluttiin mahdollistaa tehokas ja motivoiva oppiminen kaikille sukelluksesta kiinnostuneille

— Helppokäyttöisyys on avainasemassa, kun halutaan hyvä digitaalinen oppimisympäristö laajalle, vapaaehtoisvoimin toimivalle organisaatiolle, Rautiainen tähdentää. — Sillä ajatuksella teimme vertailuja eri vaihtoehtojen välillä. Niistä päädyimme ensin Priima-oppimisympäristöä edeltäneeseen Optimaan, ja vuoden 2019 alussa siirryimme Priimaan, joka on osoittautunut varsin toimivaksi alustaksi.

— Siirsimme ensin Optimaan tuotetut seitsemän kurssia Priimaan, ja loppuvuodesta meillä oli jo 15 eri kurssin materiaalit käytössä. Tätä edesauttoi järjestelmän hyvä käytettävyys ja se, että olimme jo opetelleet materiaalien tuottamista käytännössä.

Yhtenäisyyttä, helppoutta ja ajantasaisuutta

Rautiaisen mielestä Priima on sisällöntuottajan, koulutuksen toteuttajan ja oppijankin kannalta toimiva ja käytännöllinen ratkaisu. Priima on integroitu sukeltaja.fi-sivustolle ja Sukeltajaliiton omiin järjestelmiin niin, että kurssien perustaminen, niille ilmoittautuminen ja suoritusten tallentaminen onnistuu helposti.

Käytännössä kouluttaja perustaa nettisivuilla olevaan kalenteriin kurssin ja oppilaat ilmoittautuvat sille saman kalenterin kautta. Oppi ja ja opettaja kuittaavat osaltaan vaadittavat suoritukset hyväksytyiksi, ja kurssin päätteeksi liitto tekee osallistujille kansainväliset sukeltajakortit.

Tiedot suoritetuista opinnoista päivittyvät jäsenrekisteriin automaattisesti. Jäsenetuna kaikista kursseista löytyy Priimassa myös ajantasainen lukuversio, jonka avulla voi tarkistaa ja palauttaa mieleen kurssien sisältöjä.

Rautiainen kiittelee Saarni Learningin ja Sukeltajaliiton sujuvaa yhteistyötä.
—Saimme hyvää sparrausta käyttöönottovaiheessa, ja sisällöntuottajaryhmän tapaamisissa on Saarni Learningilta aina henkilö paikalla kertomassa kehitysmahdollisuuksista. Todella antoisaa on ollut myös kuulla muiden kokemuksia Priimasta asiakastyöpajoissa ja Priima Akatemiassa.


Joustava ratkaisu toiminnan kehittämiselle

Sukeltajaliiton tulevaisuuden suunnitelmissa on  monipuolistaminen ja vuorovaikutteisuuden lisääminen. Tarkoituksena on myös yhdistää kurssien eri kieliversiot yhdeksi kokonaisuudeksi.
— Sukelluskurssien lisäksi seuroissa on paljon kilpailutoimintaa, mihin liittyy esimerkiksi tuomareiden ja valmentajien osaamisen kehittämistä, Rautiainen kertoo.
— Lisäksi tarvittaisiin uusia oppimateriaaleja seuratoimintaan perehdyttämiseen.

Rautiaisen mielestä on tärkeää, että vuorovaikutus toimii oppimisalustan kehittämisessä.
— Koen, että meitä kuunnellaan, ja saamme myös hyvin tietoa Priiman uusista ominaisuuksista.


Tahdotko kuulla, miten Priima sopisi juuri sinun yrityksesi tarpeisiin? Ota yhteyttä!

Lisää lukemista

Löydät nyt Priiman myös Neptonista!

Saarni Cloud -konserniin kuuluvan Saarni Nepton Oy:n Nepton-palvelun kaikilla asiakkailla on jatkossa käytössään Priima Lite -palvelutaso.

Priima päivittyi 4.2-versioon

Päivitimme Priiman 4.2-versioon. Tämä päivitys jatkaa ulkoasu-uudistuksen aloittamaa kehitystä ja nostaa omaa oppimista etualalle.

Inex Partners Oy: Osaamisen seuraaminen helpottui ja manuaalinen työ väheni modernilla Priimalla 

Inex Partners valitsi Saarni Learningin Priima oppimisympäristön turvallisuusperehdytystensä digitalisointiin.

Priima Akatemia Live 31.3.2023

Priima päivittyy 4.2-versioon keskiviikkona 29.3. Päivitys sisältää merkittäviä uudistuksia mm. Priiman työpöydälle, viesteihin ja ilmoituksiin. Päivityksen jälkeen perjantaina 31.3. klo …