Asfalttikallio hoitaa työmaaperehdytykset verkkokoulutuksin

Asfalttityömailla vaaditaan erityistä valppautta työturvallisuuden suhteen. Ohiajava liikenne, kuumat päällystysmassat ja muun muassa kompastumiset voivat aiheuttaa työtapaturmia. Asfalttikallio hankki Priima-oppimisympäristön tehostamaan perehdytyksiä työmaillaan ympäri Suomen.

Mika Kortene, henkilöstöjohtaja, Asfalttikallio Oy

Asfalttikalliolaiset tekevät asfaltoinnin ja maanrakennuksen töitä niin oman henkilöstönsä kuin aliurakoitsijoiden voimin. Työmailla liikkuu asfalttityöntekijöiden lisäksi niin massa-autojen ja pyöräkuormaajien kuljettajia kuin liikenteenohjaajiakin.

“Turvallisuus on alallamme äärettömän tärkeä asia. Olemme pääurakoitsijana vastuussa kaikkien työmaillamme työskentelevien perehdytyksestä. Halusimme hallita koulutuksia keskitetysti yhdessä paikassa”, kuvaa Asfalttikallion henkilöstöjohtaja Mika Kortene.

Priiman avulla perehdytykset pidetään tasalaatuisina 

Päällystystyöt ovat kausiluonteisia töitä, joten syksy 2023 oli otollista aikaa yhteistyön aloitukselle. Kurssit tuotiin Priimaan talven aikana ja varsinaiseen koulutuskäyttöön verkkokurssialusta saatiin maaliskuussa 2024. Kesäkaudella aloittaneet uudet urakoitsijat kymmenkertaistivat nopeasti käyttäjämäärän. 

Priiman käyttöönotto oli iso askel kohti tasalaatuisempia perehdytyksiä. “Verkko-oppimismoduuleilla olemme saaneet jaettua samansisältöisen tiedon kaikille työmaille ympäri Suomen ja siten parannettua perehdytysten laatua”, kertoo Asfalttikallion työturvallisuus- ja työsuojelupäällikkö Hannu Heino

Tapaturman sattuessa työnantajan tai pääurakoitsijan on kyettävä todistamaan, että perehdytys on käyty läpi. Ennen Priima-oppimisalustan käyttöönottoa suorituskuittaukset kerättiin nimikirjoituksina paperille perehdytystilaisuuden jälkeen. Nyt tieto hyväksytystä kurssisuorituksesta tallentuu automaattisesti, ja suoritus voidaan todentaa aukottomasti.

Verkkokurssit jaellaan eri käyttäjäryhmille automaattisesti

Aiemmin myös perehdytysmateriaalien jako ja tiedonhallinta on ollut haastavaa. “Kaikilla työntekijöillämme ei ole Asfalttikallion sähköpostiosoitetta eikä siten pääsyä meidän intraan. Priima toimii heille koulutusten ja muiden ohjeistusten materiaalipankkina, mistä on ollut meille suuresti hyötyä”, Kortene toteaa. 

Kun henkilö kirjautuu ensimmäistä kertaa oppimisalustalle, hänelle avataan automaattisesti oikeat perehdytyskurssit. Satojen hyväksyttyjen suoritusten ohessa käyttäjätukeen liittyviä kysymyksiä on tullut vain muutamia, mikä kertoo käytön helppoudesta.

“On pääkäyttäjän kannalta kätevää, että alustassa voi hyödyntää kopioita vanhojen kurssien sisällöistä ja muokata niiden sisältöä tai rakennetta uusiksi – kaikkea ei aina tarvitse aloittaa alusta”, Heino kuvailee. Jatkossa kurssialustalle on suunnitelmissa tuoda muun muassa laadun- ja projektinhallintaan sekä tietosuojaan liittyviä koulutuksia.

Oppimisalusta on integroitu HR-järjestelmään tiedonsiirtoja varten

Priiman ja Asfalttikallion HR-järjestelmä LeanHRX:n välille on rakennettu integraatio, jossa muun muassa oman henkilöstön henkilötiedot ja työmaiden tehtävänimikkeet tuodaan HR-järjestelmästä Priimaan. Näin uudetkin kurssit avataan automaattisesti oikeille henkilöille. Vastaavasti LeanHRX:ään viedään tiedot kurssisuorituksista, jotta esihenkilöt voivat helposti seurata oman tiiminsä koulutustarpeita.

“Suunnittelimme ja toteutimme Asfalttikallion ja LeanIct:n tiimin kanssa integraatiot niin, että perehdytyksistä saadaan mahdollisimman tehokkaasti tieto projektipäälliköille ja työnjohtajille. Automatisoidut raportit kohdistuvat tehtävänimikkeen mukaan, jotta suoritusten edistymistä on helppo seurata”, kertoo Saarni Learningin tuotekehityksen tekninen projektipäällikkö ja Priiman tuoteomistaja Niko Hummastenniemi.

Iso etu on Kortenen mukaan ollut, että HR-järjestelmää ja verkkokoulutusalustaa kehittävät tiimit tekevät sujuvasti yhteistyötä niin keskenään kuin muidenkin järjestelmätoimittajien kanssa. “Samaan konserniin kuuluvat järjestelmät ovat helpottaneet huomattavasti rajapintaseikkailuja. Yhteistyö on muutenkin tiimien kesken toiminut hyvin. He ovat samalla aaltopituudella meidän kanssa ja palvelualttius on erittäin hyvä”, Kortene summaa.


Tahdotko kuulla, miten Priima sopisi juuri sinun yrityksesi tarpeisiin? Ota yhteyttä!

Lisää lukemista

Organisaatioiden digi-SWOT

Tässä blogitekstissä pureudutaan organisaation osaamisen kehittämiseen hyvin tunnetun ja SWOT-analyysin avulla.

Asfalttikallio hoitaa työmaaperehdytykset verkkokoulutuksin

Asfalttikallio hankki Priima-oppimisympäristön tehostamaan perehdytyksiä työmaillaan ympäri Suomen.

Tee tekoälystä hyvä renki

Haluan tuoda yhden ehkä varovaisesti kriittisen näkökulman tekoälykeskustelun ja jonkinlaisen pöhinäpuheen keskelle.  Tämän tekstin ydinpointit ChatGPT 4.0:n tiivistäminä:  Tekoäly ja …

Verkko-oppimisympäristö tukee osaamisen kehittämistä Veikkauksella

Veikkauksen Priima-oppimisalusta Treenaamo kokoaa yhteen kaikki henkilöstön tarvitsemat koulutukset ja suosittelee oikeat kurssit erilaisille kohderyhmille.