Turvallista verkko-opiskelua Priimassa

Turvallista verkko-opiskelua Priimassa

Verkkopalveluiden tietoturva lähtee siitä, että palveluun kirjautuminen on luotettavasti toteutettu. Priimaan käyttäjät pääsevät omilla henkilökohtaisilla tunnuksillaan ja kirjautumistapaan tarjoamme monipuolisesti vaihtoehtoja. Perusratkaisu on käyttäjätunnusten lisääminen Priiman sisällä, jolloin käyttäjät kirjautuvat tunnuksella ja salasanalla kirjautumissivulta. Tämän toimintatavan sijaan useat organisaatiot haluavat nykyisin käyttöön kertakirjautumisratkaisun (Single Sign-On), jossa käyttäjät voivat kirjautua useisiin järjestelmiin samoilla ratkaisuilla. Priima voidaan joustavasti liittää erilaisiin kertakirjautumisratkaisuihin. 

Kaikilla kirjautumistavoilla liikenne käyttäjän ja Priima-palvelun välillä tapahtuu turvallisesti salatun yhteyden kautta. Loppuvuodesta lisäämme Priimaan lisäpalveluna mahdollisuuden myös vahvaan sähköiseen tunnistautumiseen. Vahvaa sähköistä tunnistautumista tarvitaan silloin, kun käyttäjän identiteetti on taattava tunnistautumisen yhteydessä.

Sisällöt luotettavasti oikeille kohderyhmille

Toinen tietoturvan tärkeä perusasia on, että sisällöt ja toiminnot voidaan kohdentaa oikealle kohderyhmälle. Käyttäjätunnusten käyttöoikeuksia voidaan Priimassa säädellä kahdella eri tasolla:

  • Valtuustasoilla määritellään, mitä hallinnointiin, raportteihin tai kurssien luomiseen liittyviä toimintoja on käytettävissä.
  • Rooleilla taas jaetaan käyttäjät kurssien sisällä esimerkiksi hallinnoijiin, sisällöntuottajiin, tarkastajiin ja opiskelijoihin. Kaikissa rooleissa käyttäjät näkevät vain ne asiat, jotka heidän on tarkoitus nähdä. 

Priimassa sekä valtuustasoja että rooleja voidaan laatia tarvittava määrä, jotta kohdennukset voidaan tehdä asiakkaamme tarpeita vastaavalla tavalla.

Turvallista teknologiaa ja tarkkaa valvontaa

Tietoturvasta huolehtiminen ei rajoitu vain loppukäyttäjien ja Priiman väliseen liikennöintiin, vaan palveluntarjoajina huolehdimme tietoturvasta myös palvelimien osalta. Tähän kuuluu luotettavien teknologisten ratkaisujen valitseminen, ohjelmistojen pitäminen ajantasaisina, palvelimien fyysisestä tietoturvasta huolehtiminen ja jatkuva valvonta. Priima-palvelun kehittäjinä meille tietoturva on tärkeä asia joka päivä, minkä vuoksi Priiman tietoturvallisuus testataan säännöllisesti myös ulkopuolisen tietoturvayhtiön toimesta.

Priiman merkittäviä etuja ovat helppokäyttöisyys, monipuolisuus, joustava yhteensopivuus monipuolisten sisällöntuotannon työkalujen kanssa ja integroitavuus asiakkaan omiin järjestelmiin. Näiden asioiden on oltava kunnossa verkkokoulutuksessa ja niiden perusteella moni asiakkaistamme onkin päätynyt luottamaan Priimaan. Aivan yhtä tärkeää on kuitenkin se, että palvelun tietoturva on kunnossa. Hyvin suunnitellulla käyttöoikeuksien hallinnalla, luotettavilla teknologisilla ratkaisuilla ja laadukkaasti toteutetulla järjestelmän valvonnalla voimme taata, että Priimassa käyttäjien tiedot ovat turvassa.

Asiakkaamme löytävät Priiman tietosuojaselosteen Priima Ohjekeskuksen Ympäristön hallinnointi -kohdasta, josta valitaan Palveludokumentaatio.

Terveisin,
Priima-tiimi

Lisää lukemista

Organisaatioiden digi-SWOT

Tässä blogitekstissä pureudutaan organisaation osaamisen kehittämiseen hyvin tunnetun ja SWOT-analyysin avulla.

Asfalttikallio hoitaa työmaaperehdytykset verkkokoulutuksin

Asfalttikallio hankki Priima-oppimisympäristön tehostamaan perehdytyksiä työmaillaan ympäri Suomen.

Tee tekoälystä hyvä renki

Haluan tuoda yhden ehkä varovaisesti kriittisen näkökulman tekoälykeskustelun ja jonkinlaisen pöhinäpuheen keskelle.  Tämän tekstin ydinpointit ChatGPT 4.0:n tiivistäminä:  Tekoäly ja …

Verkko-oppimisympäristö tukee osaamisen kehittämistä Veikkauksella

Veikkauksen Priima-oppimisalusta Treenaamo kokoaa yhteen kaikki henkilöstön tarvitsemat koulutukset ja suosittelee oikeat kurssit erilaisille kohderyhmille.