Ketterä osaamisen kehittäminen

Ketterä osaamisen kehittäminen mutkattomassa oppimisympäristössä

Osaava henkilöstö on tärkeä menestystekijä liiketoiminnan kannalta. Osaamisen kehittäminen on tästä syystä keskeinen prosessi menestymisen taustalla. Mutkattoman oppimisympäristön avulla osaamista voidaan kehittää oikea-aikaisesti ja ketterästi.

Joustava ja tarpeiden mukaan muotoutuva osaamisen kehittämisen prosessi toimii tehokkaasti oppimisympäristön avulla. Tarvitaan oikea-aikaista osaamisen hankkimista, laadukasta sisältöä, erilaisia oppimisen menetelmiä ja mahdollisuuksia. Tästä kokonaisuudesta nousee kolme keskeistä pohdittavaa teemaa:

  • Varmista osaaminen: oikeaa osaamista oikeaan aikaan
  • Omaa ja kumppanien sisältöä osaamisen varmistamiseen
  • Saumattomat prosessit osaavan organisaation mahdollistajana

Tehokas henkilöstön osaamisen kehittäminen lähtee organisaation strategiasta. Nykytilanteen analyysi tukee muodostettavaa oppimis- ja osaamispolkua, jonka varrella voidaan huomioida erilaisten oppijoiden sekä jatkuvan oppimisen tarpeet. Kaikkeen ei tarvitse oman organisaation venyä eli tietyissä kohdissa voi olla järkevää hyödyntää kumppanien osaamista.

Kerromme näkemyksiämme näistä teemoista tarkemmin digITre-tapahtuman kolumnissa: Lue koko kolumni tapahtuman sivuilla!

Olemme mukana digITre-tapahtumassa Nokia Arenalla 14.-15.6.2022. DigITre on ICT-alan ammattitapahtuma, joka tarjoaa ratkaisuja erilaisiin IT-pulmiin case-esimerkkien avulla. Osaamisen kehittäminen on meillä keskiössä ja keskustelemme mielellään lisää siitä, miten oppimisympäristö tukee tätäkin prosessia. Tavataanko siellä?

Lisää tästä aihepiiristä voit myös lukea aiemmasta Osaaminen haltuun ketterästi digitaalisessa toimintaympäristössä -bloggauksestamme.

Lisää lukemista

Labqualityn koulutusmyynti kasvuun Priima-oppimisympäristöllä

Laadunarviointeja, konsultointipalveluja, kliinisiä tutkimuksia, auditointeja, sertifiointeja ja koulutuksia tarjoava Labquality auttaa asiakkaitaan osaamisen ja tietotaidon laadunvarmistuksessa muun muassa verkkokurssien avulla.

Kun pelkkä vuosittainen kehityskeskustelu ei riitäkään – mitä tehdä? 

Miten organisaatiossanne seurataan osaamisen kehittymistä? Onko teillä vakiintuneita käytänteitä, joiden avulla pidätte huolen henkilöstön osaamisen ajantasaisuudesta? Varsinkin niin, että osaaminen on TPACK-mallin mukaan monipuolista.

Osaamisen kehittämisen taikasana – miksi

TPACK-mallissa painotetaan vahvasti osaamisen kontekstia. Tietyillä taidoilla on täysin eri painoarvo, kun konteksti muuttuu.

Monipuolisuus on koko organisaation etu – lisää pedagogista, teknistä ja sisällöllistä osaamista

TPACK-malli osaamisen kehittämisen tukena Mitä pitäisi ottaa huomioon, kun haluaa kehittää organisaation henkilöstön osaamista kokonaisvaltaisesti? Riittääkö se, että hankitaan uusimmat …