Asiakasyhteisö tuo asiakkaiden äänen kuuluviin Priiman kehityksessä 

Me Saarni Learningilla uskomme vahvasti käyttäjien osallistamiseen. Ainoastaan todellisen osallistamisen kautta voidaan luoda tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat aidosti käyttäjien tarpeisiin. Priima Asiakasyhteisö tarjoaa meille ja asiakkaillemme yhteisen foorumin Priiman kehittämistä varten. Tässä blogissa kerromme asiakasyhteisön kehittämisestä ja toiminnan käynnistämisestä sekä siitä, miten asiakasyhteisö voi vaikuttaa Priiman tuotekehitykseen.

Mikä asiakasyhteisö?

Asiakasyhteisöllä tarkoitetaan jonkin tuotteen tai palvelun ympärille muodostunutta tai muodostettua yhteisöä. Yhteisöön voivat liittyä kaikki palvelun käyttäjät eli asiakkaat, kumppanit ja tuotteen tai palvelun tarjoajan edustajat. Yhteisö avaa palveluntarjoajalle ja asiakkaille uudenlaisen syvemmän vuorovaikutuksen väylän, jonka kautta voidaan esimerkiksi kehittää palvelua, verkostoitua tai jakaa tietoa. 

Asiakasyhteisö voi toimia virtuaalisesti ja paikkariippumattomasti, mutta yhteisö voi kohdata myös lähitapahtumissa. Toiminnassaan yhteisö voi hyödyntää erilaisia teknologisia ratkaisuja, kuten verkkosivustoja, sähköpostilistoja, keskustelualustoja tai muita sähköisen vuorovaikutuksen mahdollistavia palveluita.

Asiakasyhteisön muotoileminen

Priima Asiakasyhteisö kehitettiin osallistavan suunnittelun periaatteita noudattaen. Asiakkaat osallistuivat suunnitteluun prosessin jokaisessa vaiheessa ja yhteisö muotoiltiin asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Kaikilla asiakkailla oli mahdollisuus osallistua työpajoihin, joissa asiakasyhteisöä muotoiltiin. Näin yhteisöstä saatiin luotua asiakkaiden näköinen. Lähtökohtana yhteisön kehitykselle on ollut, että se tuo arvoa kaikille mukana oleville. Priima kehittyy jatkuvasti ketterästi eteenpäin, ja samoin haluamme asiakasyhteisön olevan yhteisen jatkuvan oppimisen, kehittymisen ja kehittämisen paikka. 

Vaikuttavaa ja yhdistävää toimintaa

Priima Asiakasyhteisön kotipesänä toimii Priima Akatemia, joka valikoitui alustaksi asiakkaiden toiveesta. Työpajoissa asiakkaat toivoivat, että yhteisön toiminta keskittyisi yhteen paikkaan, jolloin ei tarvitsisi ottaa käyttöön uusia tunnuksia. Asiakkaille tuttu Priima Akatemia oli näin luonteva valinta.  

Akatemiaan on luotu Asiakasyhteisölle oma kurssinsa, jossa hyödynnetään Priiman tehokkaita vuorovaikutuksen ominaisuuksia. Yhteisön kautta on mahdollista esittää tuotekehitystoiveita ja keskustella niistä yhdessä. Verkostoituminen ja muiden käyttötavoista oppiminen on myös iso osa yhteisöä. Me Saarni Learningilla fasilitoimme yhteisöä eli esimerkiksi avaamme keskusteluja ajankohtaisista aiheista ja järjestämme erilaisia tapahtumia sekä tilaisuuksia. 

Ajoittain yhteisö kokoontuu yhteen erilaisten tapahtumien äärelle. Erityisesti Priiman kehitykseen liittyvät työpajat ovat olleet kaikkien mieleen. Vuoden aikana työpajoissa on kehitetty yhdessä muun muassa Priiman testiä, aloitussivuja ja vuorovaikutusominaisuuksia. Seuraavaksi suunnitelmissa on jatkaa vuorovaikutus- ja yhteistoimintateemojen parissa. 

Yhteisö vaikuttaa Priiman tuotekehitykseen konkreettisesti esittämällä ideoita ja äänestämällä tuotekehitystoiveista. Se osallistuu myös uusien ominaisuuksien määrittelyyn ja suunnitteluun. Jos olet kiinnostunut asiakasyhteisöön liittymisestä, löydät Asiakasyhteisön Priima Akatemian kurssivalikoimasta. Priima Akatemiaan voi rekisteröityä Akatemian kirjautumissivun kautta. Lämpimästi tervetuloa mukaan yhteisöömme! 

Priima Asiakasyhteisön kehittämistyöstä on tehty Saarni Learningilla Pro gradu -tutkielma, joka on luettavissa Oulun yliopiston julkaisuarkistossa. 

Lisää lukemista

Verkko-oppimisympäristö tukee osaamisen kehittämistä Veikkauksella

Elämyksillään ja peleillään iloa tuottavan Veikkauksen noin 50 omaa pelisalia, Casino Helsinki ja noin 4 000 myyntipistettä ympäri Suomen huolehtivat …

Alko tuottaa maailmanluokan asiakaspalvelua Priima-oppimisjärjestelmän tuella

Alko halusi parantaa toimintamalliaan henkilöstönsä osaamisen kehittämisessä. Kehittämisen tapoja sekä tarpeita digitaaliselle oppimisympäristölle alettiin kartoittaa palvelumuotoiluprosessilla, jossa kuultiin muun muassa sisäisiä sidosryhmiä ja asiakkaita. Priima-oppimisalusta tukee alkolaisten kouluttautumista kohti näitä päämääriä.

Labqualityn koulutusmyynti kasvuun Priima-oppimisympäristöllä

Laadunarviointeja, konsultointipalveluja, kliinisiä tutkimuksia, auditointeja, sertifiointeja ja koulutuksia tarjoava Labquality auttaa asiakkaitaan osaamisen ja tietotaidon laadunvarmistuksessa muun muassa verkkokurssien avulla.

Kun pelkkä vuosittainen kehityskeskustelu ei riitäkään – mitä tehdä? 

Miten organisaatiossanne seurataan osaamisen kehittymistä? Onko teillä vakiintuneita käytänteitä, joiden avulla pidätte huolen henkilöstön osaamisen ajantasaisuudesta? Varsinkin niin, että osaaminen on TPACK-mallin mukaan monipuolista.