FOK: Priima otettiin käyttöön, koska se on moderni, helppo-käyttöinen ja toimiva

Farmasian oppimiskeskus, FOK, halusi selkeän, helppokäyttöisen ja modernin oppimisympäristön ja valitsivat Priiman.

Farmasian oppimiskeskus ry, FOK, on koulutusta ja elinikäistä oppimista palveleva yhdistys, joka tuottaa täydennyskoulutusta apteekkien, lääketeollisuuden ja sairaala-apteekkien henkilöstöille. FOK tarjoaa lääkealan verkkokoulutuksia, webinaareja ja lähiopetusta sekä asiakaskohtaisesti räätälöityjä tilauskoulutuksia.

Priima valikoitui kilpailutuksen kautta

FOK halusi selkeän, helppokäyttöisen, toimivan ja modernin oppimisalustan. Alustan oli mahdollistettava verkkokoulutusten sisältöjen kehittäminen niin, että koulutukset ovat pedagogisesti laadukkaita ja niissä voi toteuttaa uutta teknologiaa. Tarpeellisia ominaisuuksia olivat myös automaattinen todistustoiminto ja mahdollisimman pitkälle automatisoitu asiakashallinta.

Näiden seikkojen pohjalta FOK päätti kilpailuttaa oppimisympäristöt kartoittaakseen niiden tarjontaa markkinoilla. Kilpailutusprosessin edetessä FOK valitsi kolme edustajaa, joille he esittivät oppimisympäristöä koskevat tärkeimmät vaatimuksensa. FOK rakensi saman asiakaspalveluvalmennuksen kolmelle eri alustalle ja jakeli koulutuksen kolmelle pilottiryhmäläiselle. Palautteiden perusteella Priima sai parhaat arviot.


Priiman skaalautuvuus ja LTI-työkalut saavat kiitosta

FOK päätyi valitsemaan Priiman, sillä heidän asiakkaansa pitivät Priimaa selkeänä ja helppokäyttöisenä oppimisympäristönä. Todistustoiminto ja kahden järjestelmän integrointimahdollisuus olivat FOKille kynnyskysymyksiä, ja nämä saatiin rakennettua Priimaan ennen vuoden 2019 alkua. Myös hyvät kokemukset Saarni Learningin asiakastuesta ja tuttu toimintafilosofia ohjelmiston takana vaikuttivat FOKin päätökseen. ”Meillä on yhteistä historiaa Saarni Learningin asiakastuen kanssa ja meillä on rakentunut todella luottamuksellinen suhde. Olemme aina saaneet apua ja olemme yhdessä voineet kehittää vuosien varrella toimintaa”, FOKin koulutuspäällikkö Soile Tähtinen kertoo tyytyväisenä.

FOKille tärkeimpiä ominaisuuksia Priimassa ovat myös sen skaalautuvuus ja ennen kaikkea se, että LTI-työkalun avulla voidaan tuoda esimerkiksi interaktiivisia videoita koulutuksiin. Lisäksi he ovat erittäin tyytyväisiä asiakashallinnan automatisointiin, sillä se on säästänyt heiltä satoja työtunteja.

FOK rakensi kaikki Optimassa olleet koulutuksensa uudelleen Priimaan. Tähän he varautuivat ennakkoon hankkimalla videopalvelu Vimeon, jonne he veivät koulutusten luentovideot Optimasta. Vimeosta videot oli vaivatonta asettaa Priimaan omille paikoilleen. Tehtävät oli laadittava uudelleen, mutta sekin kävi joutuisasti. FOK aloitti verkkokoulutustensa jakamisen Priimassa vuoden 2019 alusta. ”Kaikki on mennyt paremmin kuin uskallettiin edes odottaa. Ei ole tullut mitään ongelmia, kaikki toimii”, Soile kehuu.

Innostavia koulutussisältöjä uudella teknologialla

“Järjestämme Priimassa oppimissykleittäin eteneviä, oivalluttavia verkkokoulutuksia. Priima antaa siihen hyvän mahdollisuuden, kun sinne rakennetaan sivu sivulta innostavia, käytännönläheisiä ja ongelmalähtöisiä oppimissisältöjä”, Soile kertoo.
Oppimisen mielenkiintoa FOK luo uudenlaisella tekniikalla Priimassa: opiskelijoiden mukana seikkailevat animaatiohahmot, animoitu verkkotuutori ja interaktiiviset videot ovat heidän uusimpia menetelmiään. Loppukäyttäjät ovat ottaneet Priiman hyvin vastaan, ja palaute on hieman parantunut koulutuksissa, jotka FOK siirsi Priimaan.

Jatkossa FOK aikoo kehittää koulutussisältöjä teknologia edellä. Myös monimuoto-opetus on korostumassa lähiaikoina. Lisäksi Priimaa hyödynnetään mahdollisesti jatkossa enemmän myös lähipäivien oppimisen ohjaamisen tukena.


Tahdotko kuulla, miten Priima sopisi juuri sinun yrityksesi tarpeisiin? Ota yhteyttä!

Lisää lukemista

Löydät nyt Priiman myös Neptonista!

Saarni Cloud -konserniin kuuluvan Saarni Nepton Oy:n Nepton-palvelun kaikilla asiakkailla on jatkossa käytössään Priima Lite -palvelutaso.

Priima päivittyi 4.2-versioon

Päivitimme Priiman 4.2-versioon. Tämä päivitys jatkaa ulkoasu-uudistuksen aloittamaa kehitystä ja nostaa omaa oppimista etualalle.

Inex Partners Oy: Osaamisen seuraaminen helpottui ja manuaalinen työ väheni modernilla Priimalla 

Inex Partners valitsi Saarni Learningin Priima oppimisympäristön turvallisuusperehdytystensä digitalisointiin.

Priima Akatemia Live 31.3.2023

Priima päivittyy 4.2-versioon keskiviikkona 29.3. Päivitys sisältää merkittäviä uudistuksia mm. Priiman työpöydälle, viesteihin ja ilmoituksiin. Päivityksen jälkeen perjantaina 31.3. klo …