Tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

1. Rekisterinpitäjä

Saarni Learning Oy
Tullikatu 6
33100 Tampere
puhelin: +358 20 718 1850

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Vesa Kivistö
dpo@saarnilearning.fi

3. Tietosuojavastaava

Vesa Kivistö
dpo@saarnilearning.fi

4. Rekisterin nimi

Saarni Learning Oy:n verkkosivut

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Saarni Learningin verkkosivuston kautta on mahdollista lähettää yhteydenottolomakkeen kautta kysymyksiä tai yhteydenottopyyntö.
Mikäli yhteydenottolomakkeen käyttäjä haluaa viestiinsä vastauksen, tulee lähettäjän ilmoittaa sähköpostiosoitteensa.

6. Rekisterin tietosisältö

Palautteen lähettäjän ilmoittamat tiedot:
• nimi
• sähköpostiosoite
• organisaatio (ei pakollinen tieto)

7. Käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen. Rekisterin tiedot saadaan pelkästään palautelomakkeen käyttäjiltä.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetut tiedot saadaan palautelomakkeen käyttäjältä.

9. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Rekisterin sisältämiä tietoja käsittelevät vain ne Saarni Learningin työntekijät, joiden tehtävät sitä edellyttävät.
Rekisterin tietoja ei luovuteta eteenpäin eikä niitä myydä ulkopuolisille.

10. Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin

Tietoja tai sen osia ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin sisältämiä tietoja käsittelevät vain ne, joiden tehtävät sitä edellyttävät.

12. Henkilötietojen säilyttämisaika tai määrittämiskriteerit

Tietoja säilytetään pääsääntöisesti ainoastaan siihen saakka kun palautteeseen on vastattu. Vastauksen jälkeen viestit ja yhteystiedot poistetaan.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin. Tietopyynnöt tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen dpo@saarnilearning.fi

14. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.