Privacy Policy

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

1. Rekisterinpitäjä

Discendum Oy
Tullikatu 6
33100 Tampere
puhelin: +358 20 718 1850
office@discendum.com

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Ville Juutinen
ville.juutinen@discendum.fi

3. Tietosuojavastaava

Ville Juutinen
ville.juutinen@discendum.fi

4. Rekisterin nimi

Discendum Oy:n verkkosivut

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Discendumin verkkosivuston kautta on mahdollista lähettää yhteydenottolomakkeen kautta kysymyksiä tai yhteydenottopyynnön.
Mikäli yhteydenottolomakkeen käyttäjä haluaa viestiinsä vastauksen, tulee lähettäjän ilmoittaa sähköpostiosoitteensa.

6. Rekisterin tietosisältö

Palautteen lähettäjän ilmoittamat tiedot:
• nimi
• sähköpostiosoite
• organisaatio (ei pakollinen tieto)

7. Käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen. Rekisterin tiedot saadaan pelkästään palautelomakkeen käyttäjiltä.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetut tiedot saadaan palautelomakkeen käyttäjältä.

9. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Rekisterin sisältämiä tietoja käsittelevät vain ne Discendumin työntekijät, joiden tehtävät sitä edellyttäjät.
Rekisterin tietoja ei luovuteta eteenpäin eikä niitä myydä ulkopuolisille.

10. Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin

Tietoja tai sen osia ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin sisältämiä tietoja käsittelevät vain ne, joiden tehtävät sitä edellyttävät.

12. Henkilötietojen säilyttämisaika tai määrittämiskriteerit

Tietoja säilytetään pääsääntöisesti ainoastaan siihen saakka kun palautteeseen on vastattu. Vastauksen jälkeen viestit ja yhteystiedot poistetaan.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin. Tietopyynnöt tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen info@discendum.fi

14. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.