Asiantuntijuus ja taidot talteen ePortfolioon.

Kyvyt.fi on sähköinen portfoliopalvelu, jonka avulla voi tuoda oman osaamisen näyttävästi esille. Palvelun avulla osaamista, oppimista ja taitoja voidaan reflektoida ja dokumentoida. Portfoliosivuja voi halutessaan jakaa muualle verkkoon yhteisöille tai tietyille henkilöille.

Ota käyttöösi elinikäistä oppimista tukeva työväline.

Kyvyt.fi:tä on käytetty laajojen kehittymisportfolioiden ja näyteportfolioiden luomiseen. Sitä voidaan hyödyntää opinnäytetyön osana/tuotoksena ja työssäoppimisen dokumentoinnissa. 

Opettajat, opinto- ja työpaikkaohjaajat voivat tukea, ohjata ja arvioida omia opiskelijoitaan tai harjoittelijoitaan Kyvyt.fi-palvelussa. Avoimuutensa ansiosta Kyvyt.fi soveltuu hyvin työssäoppimisen ohjausympäristöksi, johon pääsevät opettajien ja opiskelijoiden lisäksi myös työpaikkaohjaajat. Avoimuus tukee oppilaitosten välistä yhteistyötä, sekä mahdollistaa projektien vetämisen yhteisessä ympäristössä.