Veikkaus: Totara on kustannustehokas oppimisympäristö ja sen avulla materiaalin jakaminen on helppoa.

Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) toiminta alkoi Suomessa 1938 ja sen perustivat kahdeksan hyväntekeväisyys-järjestöä yhdessä valtiovallan edustajien kanssa. Yhdistyksen perustamisen alusta asti peleistä kertyvillä tuotoilla on tullut hankkia varoja kansanterveyden edistämiseen. RAY:n, Fintoton ja Veikkauksen rahapelitoiminnot yhdistyivät ja uusi rahapeliyhtiö aloitti toimintansa 1.1.2017 nimellä Veikkaus.

Uuden oppimisympäristön tuli taipua moneen

Veikkauksella on noin 1600 työntekijää ympäri Suomen joista osa työskentelee öisin sekä viikonloppuisin. ”Tästä syystä perinteisten koulutus-tilaisuuksien järjestäminen ei ole ainoastaan hankalaa vaan myös kallista,” koulutusesimies Hannu Heinonen toteaa. Totara-oppimisympäristö tuli kuvioihin mukaan, koska Veikkaus tarvitsi aikaa säästävän ja kustannustehokkaan työkalun, jolla koulutusmateriaalin jakaminen eri tahoille kävisi nopeasti. Tämä oli erityisen tärkeää henkilökunnan kannalta, jotta uusien pelituotteiden osaaminen varmistettaisiin tehokkaasti.

Painavia kriteereitä uuden oppimisympäristön valintaan olivat myös alustan joustavuus, raportoinnin muokattavuus liiketoiminnan erilaisiin tarpeisiin, kuormituskestävyys sekä verkkokurssien näkyvyyssäännöt, sillä Veikkaus tarjoaa koulutusta myös kumppaneilleen.

Avainasemassa Totaran liiketoimintalähtöinen raportointi sekä HR-väritteiset ominaisuudet

Veikkaus päätyi valitsemaan Totaran oppimisalustakseen kehittyneen ja liiketoimintalähtöisen raportoinnin sekä kurssien helpon kohdistettavuuden ja löydettävyyden takia. Hannu mainitsee, että erityisesti viimeksi mainitut ominaisuudet ovat avaintekijöitä alustan hyödyntämisen ja käyttäjäkokemuksen kannalta. ”Hyvä lisä pakettiin ovat myös nippu HR-väritteisiä lisäominaisuuksia kuten henkilöarvioinnit,” Hannu toteaa.

Oppimisalustan käyttöönottoprojekti oli Hannun mielestä hyvin johdettu Discendumin toimesta, vaikka ison kurssimäärän siirtäminen vanhasta oppimisympäristöstä uuteen ei sujunut aivan täysin kommelluksitta. Käyttäjäryhmien ja näkyvyysasetusten luonti oli myöskin aikaa vievää. ”Hyvä asia oli se, että projektimalli pakotti miettimään jo ennakkoon, mitkä ovat kohderyhmät sekä kohdistamissäännöt.” Discendumin vahvuuksiksi Hannu listaa kohtuullisen hinnoittelun sekä hallitun kehittämisen kansainvälisen käyttäjäyhteisön kautta.

Totara on parantanut käyttäjäkokemusta ja tehostanut seurantaa

Totaran hyödyt on saatu nopeasti näkyviin organisaation sisällä; käyttöönotto on parantanut ratkaisevasti käyttäjäkokemusta ja esimiesten on entistä helpompi seurata suorituksia raporttien kautta. Hannu kertoo, että Totaraa käytetään monipuolisesti ja voimakkaasti sisäisessä ammatillisessa koulutuksessa, tuoteosaamisen jalkauttamisessa sekä kumppaneille suunnatussa myynti- ja vastuullisuuskoulutuksessa. Totaran tarjoaman sertifikaattiominaisuuden avulla on pystytty myös kätevästi seuraamaan lakisääteisten koulutusten toteutumista.

”Testaamme tällä hetkellä Totaran HR-toiminnallisuuksia ja tarkoituksena on myös laajentaa kumppaneille suunnattua koulutustarjontaa. Käyttäjäkokemus on ehdottomasti parantunut ja asioita kerrataan myös ihan omaehtoisesti laajan kurssitarjonnan ansiosta,” Hannu päättää.