Patria: Siirtyminen digiaikaan uuden oppimis-ympäristön avulla

Patria Oyj on puolustus-, turvallisuus ja ilmailualan luotettu elinkaaripalvelujen ja teknologiaratkaisuiden tuottaja, joka työllistää noin 2,800 henkilöä. Suomen valtio on enemmistöomistaja 50.1 % osuudella ja toinen omistaja on norjalainen Kongsberg Defence & Aerospace AS 49.9 % osuudella. Patrian tuotteisiin kuuluvat esimerkiksi panssaroidut pyöräajoneuvot, kranaatinheitinjärjestelmät, lentokoneiden ja helikoptereiden tukipalvelut ja lentäjäkoulutus, maavoimien materiaalien kunnossapito Suomen puolustusvoimille, tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmien kehitys ja integrointi sekä elinkaaren tuki.

 

Kaikille työntekijöille samat lähtökohdat opiskeluun

Patria toimii alalla jossa sekä työntekijä- että toimihenkilötasolla vaaditaan pitkää ja standardoitua pätevöitymistä erinäisiin tehtäviin. Lisäksi tätä osaamisen kehittämistä täytyy pystyä systemaattisesti hallinnoimaan. Katja Viiankorpi, henkilöstöasiantuntija, kertoo Patrian halunneen siirtyä digiaikaan ja näin myös mahdollistaa standardoidut menettelyt verkko-oppimisen avulla. Verkko-oppiminen antaa lisäksi oppijalle joustavuutta, koska verkko-opiskelu ei ole välttämättä ajasta ja paikasta riippuvaista.

“Verkko-oppimisella haettiin ratkaisua siihen, että jokainen Patrian työntekijä saisi samanlaiset, laadukkaat eväät Patriassa työskentelyyn,” Katja kertoo. He halusivat myös vahvistaa oppimisen suunnitelmallisuutta, strategiakytkentää sekä suoritusten raportoitavuutta. Lisäksi osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia haluttiin lisätä yli liiketoimintarajojen ja tehdä läpinäkyväksi osaamisen kehittämistä, jota tapahtuu jatkuvasti eri liiketoiminnoissa.

Uuden oppimisympäristön ominaisuuksien tuli vastata Patrian monipuolisiin tarpeisiin. Katja listasi asiat, joita oppimisympäristön tulee heillä tukea; tiedon hyödynnettävyys, tietoturva, pitkäjänteinen osaamisen kehittäminen ja yhteisten toimintatapojen käyttöönotto Patriassa.

Isoimmat ennakko-odotukset ja kysymykset meillä liittyivät tietoturvaan, koska osa koulutusaineistostamme on luottamuksellista ja viranomaisten luokittelemaa tietoa. Myös integraatiot ja tiedon siirron näkökulmat olivat haasteina. Henkilöstön perustiedot haluttiin saada siirtymään uuteen oppimisympäristöön automaattisesti henkilötietojärjestelmästä, jotta ylläpitäjät voisivat keskittyä sisällöntuotantoon ja osaamisen kehittämisen mahdollistamiseen perustietojen manuaalisen ylläpidon sijaan

Totara on rakennettu yritystoimintaa ajatellen

Patrialla jo käytössä olleet järjestelmät eivät mahdollistaneet verkko-oppimista tai laadukasta ja laaja-alaista raportointia, joten he päättivät kartoittaa, mitä muita palveluita oli tarjolla. Totara Learn erottui markkinoilla olevista vaihtoehdoista kokonaisvaltaisuudellaan ja kustannustehokkuudellaan. Lisäksi palvelu ei tarvinnut räätälöintiä vaan sen pystyi ottamaan heti käyttöön. “Asetuksia ja käyttötapoja on kuitenkin niin paljon, että olemme löytäneet lähes kaikkiin tarpeisiin toteutusratkaisun.”

Käyttöönottoprosessi alkoi siten, että ensin tutustuttiin Totara Learniin SaaS -palveluna kurssimateriaalien avulla, jotka olivat julkisia. Näin käyttäjät saivat kokemuksia käytettävyydestä, palvelun laadusta ja soveltuvuudesta Patrian tarpeisiin. “Integraatiot onnistuivat hyvin ja isoja vastoinkäymisiä ei ollut. Aloitimme isoilla massoilla toimimisen jo heti alkuvaiheessa, joka tietenkin vähän jännitti. Käyttöönoton jälkeen 1700 patrialaista suoritti Eettisen toiminnan verkkokurssin,” Katja muistelee.

Totara Learn poikkesi kilpailijoistaan myös siinä, että oppimisalusta on rakennettu juurikin yritystoimintaa ajatellen. Monipuolisuutensa takia Totara Learnin pääkäyttäjien on syytä perehtyä palvelun saloihin hyvin, koska erilaisia käyttötapoja on valtava määrä. Lisäksi siitä on suuri etu, että tuntee organisaation todellisen tarpeen ja prosessit. “Tarvitaan siis sekä HR-osaamista että Totara Learnin yksityiskohtaista teknistä osaamista.”
Ehdottomasti parasta Totara Learnissa on juurikin sen monipuolisuus ja mahdollisuus kytkeä kehityskeskustelut, oppimissuunnitelmat, osaamiset, oppiminen ja suoritusten raportointi yhdeksi kokonaisuudeksi. “Tietysti minua kehittäjänä miellyttää loputtomat mahdollisuudet; vaikka olemme ottaneet Totara Learnin melko laajasti käyttöön, siellä on vieläkin toiminnallisuuksia hyödyntämättä ja paljon opittavaa,” Katja naurahtaa.

Katja kiittelee Discendumin asiakaspalveluasennetta, osaamista, Totara Learn -helpdeskiä sekä yhteyshenkilöitä: “Ei ole montakaan sellaista asiaa tullut vastaan, johon ei olisi löytynyt vastausta tai ratkaisua!”

Totaraa hyödynnetään Patriassa monipuolisesti

Totara Learnia käytetään verkko-oppimisen lisäksi koulutusten hallinnassa ja rekisteröinnissä ja Katja uskoo, että koulutustilaisuuksien hallinta on parantunut ja helpottunut. Verkkokursseja hyödynnetään heillä laajasti ja pidempiäkin koulutusjaksoja on saatu intensiivisemmäksi, kun keskustelua on käytä lähipäivien lisäksi myös Totara Learnissa.

“Isot odotukset liittyvät nyt kehityskeskustelujen yhteydessä käyttöönotettuihin oppimissuunnitelmiin, joita on alettu luoda ahkerasti. Uskon, että saamme niillä lisää suunnitelmallisuutta oppimiseen ja meille HR-ammattilaisille ne ovat iso apu osaamisen toimenpiteiden suuntaamisessa ja suunnittelussa. Haluamme myös tuoda työssä oppimista näkyväksi,” Katja kertoo.

Totara Learnin loppukäyttäjät ovat ottaneet uuden oppimisympäristön pääsääntöisesti hyvin vastaan; koulutukset ja prosessit pyritään pitämään yksinkertaisina ja läpinäkyvyys ja tietojen raportoitavuus on otettu positiivisesti vastaan esimiesportaassa. Totara Learnin navigoinnista he saavat välillä palautetta, koska palvelun monipuolisuudesta johtuen siellä saattaa alkuun eksyä.

Katja kertoo heidän olleen tyytyväisiä Totara Learniin vuoden kokeilujakson jälkeen ja nyt he ovat ottaneet seuraavan askeleen; Patrialle on asennettu omalle palvelimelle toinen, suljetumpi Totara Learn, jonka pääsyhallinta rakennetaan viranomaisvaatimusten mukaisesti siten, että oppimisympäristöä voidaan käyttää luottamuksellisen ja luokitellun aineiston kouluttamisessa. “Tämä tulee avaamaan ihan uusia ulottuvuuksia henkilökohtaisiin sertifiointeihin tähtäävien koulutusohjelmien toteutuksessa ja raportoinnissa.” Lisäksi he ovat pohtineet kompetenssien käyttöönottoa ja asia onkin jo suunnitteluasteella. “Nyt pyrimme vakiinnuttamaan jo käyttöönotettuja toimintoja ja varmistamaan, että ne tukevat organisaatiomme strategista kehittämistä,” Katja päättää.