ZetaDisplay: verkkokoulutuksesta löydettiin ratkaisu kasvaviin asiakas-koulutuksiin

ZetaDisplay AB on kuluttaja-käyttäytymiseen vaikuttavien digitaalisten viestintäratkaisujen täyden palvelun tarjoaja. Yhtiön ratkaisuja käytetään laajalti kuluttajaviestinnässä, julkisissa tiloissa sekä sisäisessä viestinnässä. ZetaDisplayn Suomen toimistoilla työskentelee 42 henkilöä ja maailmanlaajuisesti 150 henkilöä.

 

Rajalliset resurssit saivat pohtimaan asiakas­koulutuksien toteuttamistapaa

ZetaDisplaylla nousi esiin todellinen tarve miettiä uutta toimintamallia asiakaskoulutukseen, sillä olemassa olevat henkilöresurssit eivät yksinkertaisesti riittäneet palvelemaan kasvavaa asiakaskoulutusmäärää nykyisellään. Suomessa tämä näkyi erityisesti pitkien välimatkojen takia; live-koulutukset veivät tästäkin syystä paljon resursseja. Myös koulutusten laatu oli vaihtelevaa. Näihin haasteisiin haettiin ratkaisua verkkokoulutuksen parista.

Projekti sai alkunsa Pekka Pasasen käsissä, kun hän teki aiheen tiimoilta opinnäytetyön LAB-ammattikorkeakoululle keväällä 2020. Työ käsitteli verkko-oppimista osana asiakaskoulutusta ja tavoitteena oli suunnitella hyvin toteutettu ja skaalattavissa oleva käyttäjälähtöinen verkko-oppimispalvelu ZetaDisplay Finland Oy:lle. Pasanen toimii nykyään ZetaDisplaylla projektipäällikkönä.

Aloin suunnittelemaan kokonaisvaltaista asiakkaiden koulutus-konseptia, joka ratkaisisi nykyiset ongelmat sekä mahdollistaisi korkean asiakastyytyväisyyden ja olisi liiketoiminnallisesti kannattavaa

Priima-oppimisympäristö valikoitui käyttöön muiden joukosta testauksen jälkeen

Pasanen aloitti työn kartoittamalla tarjolla olevia verkko-oppimisympäristöjä ja tutkien niiden toiminallisuuksia, sisällöntuotannon työkaluja sekä rakenteita. Vertailtavia ominaisuuksia oli mm. sisällöntuotannon helppous ja monipuolisuus, käyttöliittymän visuaalisuus, kustannukset, palveluntuottajan luotettavuus ja oppimissuorituksen seuranta. ”Testauksen perusteella nämä eri osa-alueet olivat parhaiten tasapainossa Discendum Oy:n Priima LMS -oppimisympäristössä,” Pasanen toteaa.

Erityisesti Priiman tarjoamat sisällöntuotantotyökalut ja käyttöliittymän ymmärrettävyys saivat kiitosta arvosteluissa. Lisäksi Discendumin tarjoama tekninen tuki koettiin palvelualttiiksi ja kysymyksiin sai nopeasti vastauksen. ”Discendumilla on pitkään alalla vaikuttaneena yrityksenä huomattavan paljon tietotaitoa verkko-oppimisympäristöistä sekä niiden toimivuudesta,” Pasanen lisää.

Priima LMS valikoitui muiden oppimisympäristöjen joukosta käyttöön testauksen jälkeen. ZetaDisplayn StudioPortal-käyttöjärjestelmää käyttävien asiakkaiden koulutukseen tarkoitettu verkkokurssi toteutettiin Priimassa. Kurssin sisältö on jaettu erilaisiin osioihin, joiden avulla asiakasta opastetaan käytännönläheisesti uuden ohjelmiston käytössä. Lisäksi mukana on ohjevideoita, animaatioita ja vinkkejä vikatilanteiden hoitoa varten. Verkkokurssin suorittamiseen menee noin 30 minuuttia ja se on käyttäjien saatavilla mihin aikaan tahansa, missä tahansa.

Positiivista palautetta käyttäjiltä

Pasanen aloitti työn kartoittamalla tarjolla olevia verkko-oppimisympäristöjä ja tutkien niiden toiminallisuuksia, sisällöntuotannon työkaluja sekä rakenteita. Vertailtavia ominaisuuksia oli mm. sisällöntuotannon helppous ja monipuolisuus, käyttöliittymän visuaalisuus, kustannukset, palveluntuottajan luotettavuus ja oppimissuorituksen seuranta. ”Testauksen perusteella nämä eri osa-alueet olivat parhaiten tasapainossa Discendum Oy:n Priima LMS -oppimisympäristössä,” Pasanen toteaa.

Erityisesti Priiman tarjoamat sisällöntuotantotyökalut ja käyttöliittymän ymmärrettävyys saivat kiitosta arvosteluissa. Lisäksi Discendumin tarjoama tekninen tuki koettiin palvelualttiiksi ja kysymyksiin sai nopeasti vastauksen. ”Discendumilla on pitkään alalla vaikuttaneena yrityksenä huomattavan paljon tietotaitoa verkko-oppimisympäristöistä sekä niiden toimivuudesta,” Pasanen lisää.

Priima LMS valikoitui muiden oppimisympäristöjen joukosta käyttöön testauksen jälkeen. ZetaDisplayn StudioPortal-käyttöjärjestelmää käyttävien asiakkaiden koulutukseen tarkoitettu verkkokurssi toteutettiin Priimassa. Kurssin sisältö on jaettu erilaisiin osioihin, joiden avulla asiakasta opastetaan käytännönläheisesti uuden ohjelmiston käytössä. Lisäksi mukana on ohjevideoita, animaatioita ja vinkkejä vikatilanteiden hoitoa varten. Verkkokurssin suorittamiseen menee noin 30 minuuttia ja se on käyttäjien saatavilla mihin aikaan tahansa, missä tahansa.

Ota yhteyttä